Skip to content Skip to footer
Artis

In de Amsterdamse dierentuin Artis moest een dierenverblijf in gereedheid gebracht worden voor een onechte Gaviaal (Tomistoma Schlegelii). Een onechte Gaviaal is een krokodilachtige die voorkomt in Zuidoost-Azië, met name Maleisië en Thailand.

Verblijf onechte Gaviaal Artis

Een bijzonder verblijf voor een bijzonder reptiel

Het verblijf van dit reptiel was al duidelijk omschreven door de gespecialiseerde architect die de opdrachtgever hiervoor in de arm had genomen. De constructieve en installatietechnische elementen werden door de aannemer uitgevoerd, BRUUD mocht het verblijf gaan vormgeven, zodat de onechte Gaviaal zich echt thuis zou gaan voelen.

De natuurlijk habitat van de onechte Gaviaal benaderen

De opdrachtomschrijving was duidelijk op papier gezet. Om de natuurlijke habitat van de onechte Gaviaal te benaderen hebben we met onze opdrachtgever nog overlegd over de kleuren en de afwerking van de structuur. Toen dit duidelijk was, zijn we aan de slag gegaan.

Langs de waterpartij realiseerden we een oeverwand, op een aantal zichtplaatsen creëerden we keien met verwarmingsbuizen en verder maakten we rotsen waar beplanting in kon worden aangebracht. De keien met verwarmingsbuizen zorgen voor een natuurlijk plek waar de Gaviaal kan plaatsnemen en zichtbaar is voor het publiek.

Gepigmenteerd beton tegen klauwen en nagels

Nadat de constructies door de aannemer waren gerealiseerd, konden wij aan de slag. We begonnen met het maken van de ondervormen. In enkele keien brachten, zoals gevraagd, verwarmingselementen aan. Daarna hebben we verschillende lagen beton aangebracht en voor de eindlaag brachten we gepigmenteerd beton aan. Dit is onderdeel van de expertise die BRUUD in huis heeft: mocht de onechte Gaviaal met zijn nagels of klauwen een stukje van het beton wegkrassen, dan blijft de basiskleur gelijk aan de bovenlaag.

De basiskleur wordt dan gevormd tot de afwerking die het hebben moet en daarna gekleurd en gedecoreerd. Elk object– oeverwand, kei en rots – heeft een andere afwerking en daarvoor werd dan een andere techniek ingezet door ons team van specialisten.

Een duidelijke opdracht – een tevreden onechte Gaviaal

Onze opdrachtgever had de opdracht zeer duidelijk op papier staan. Daardoor konden wij een mooie habitat met rotsen, keien en oeverwanden bij zoetwaterpartijen realiseren waar een onechte Gaviaal zich echt thuis kan voelen.