Skip to content Skip to footer
Center Parcs Rotspartij

Center Parcs wilde het rotswerk laten restaureren.

Center Parcs Rotswerk

Op een van de Center Parcs locaties was het bestaande rotswerk er zeer slecht aan toe. Aan ons de taak om een ontwerp te maken en rekening te houden met het restaureren van de bestaande rotsen.

Saneren of restaureren?

Tijdens de voorbereiding was het de vraag of we alles zouden saneren en nieuwe rotsen zouden bouwen of dat we alles grondig zouden restaureren. Voor de eerste optie, realisatie van nieuwe rotsen, hebben we een ontwerp gemaakt.

Nieuwe uitstraling van het bad

De opdrachtgever was zeer blij met het ontwerp. Het gaf het bad een nieuwe frisse uitstraling paste in de omgeving van het park. In het ontwerp hadden we tevens de input van de badmeesters meegenomen. Zo werden de zichtlijnen vanuit het badmeesterspunt verbeterd.

Uitvoering ten behoeve van de veiligheid

Uiteindelijk is vanwege het tijdsbestek voor de uitvoering gekozen om de bestaande rotsen
te restaureren. Wel is bij de restauratie de input van de badmeesters over onder andere de zichtlijnen meegenomen. 

In het bestaande rotswerk zijn ten behoeve van de veiligheid aanpassingen gemaakt. Inmiddels is dit park door BRUUD onderhanden genomen en ligt het er weer fris bij.